Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı 11 Β –HİDROKSİSTEROİD DEHİDROGENAZ ENZİMİ VE OBEZİTE THE 11 Β -HYDROXYSTEROİD DEHYDROGENASE ENZYME AND OBESİTY Öz   PDF
Sevil Uygun İlikhan, Taner Bayraktarıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Bariatrik Cerrahi Sonrası Gözardı Edilen Antite: Wernicke Ensefalopatisi Öz   PDF
Handan Akar, Bilge Piri Cinar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE AİT OBEZİTE VE DIABETES MELLITUS KONULU YAYINLAR Öz   PDF
Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Diabetik Sıçanlarda Melatonin Uygulamasının Karaciğer, Böbrek, Mide, Pankreas ve Göz Dokularında Oksidatif Stres Üzerine Etkisi Öz   PDF
Meryem Ergenç, Salim Özenoğlu, İnci Turan, Veysel Haktan Özaçmak, Hale Sayan Özaçmak
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı DİSPEPTİK TİP 2 DIABETES MELLITUS'LU OLGULARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ VE GASTRİK HİSTOPATOLOJİ BULGULARI İLE HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN METABOLİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Taner BAYRAKTAROĞLU, Can DAVUTOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsulin Öz   PDF
Narimana İmanova
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabetik El Komplikasyonu Gelişen Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonların Birlikte Olduğu Bir Tip 2 Diyabet Olgusu Öz   PDF
Fatih KUZU, İlker Öz, Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabetli gebelerde sürekli subkutan insülin infüzyon tedavisi Öz   PDF
ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR, VİLDAN ÖZKAN DERVİŞ, ŞEVKİ ÇETİNKALP
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Diyabette Oksidatif Stres ve Antioksidanların Rolü Öz   PDF
AYSE CEYLAN HAMAMCIOGLU
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Effects of Twenty-Four Weeks Training on Insulin Resistance Parameters and Metabolic Profiles in Adolescent Wrestlers Öz   PDF
Mustafa GÜMÜŞ, Taner BAYRAKTAROĞLU, İbrahim Etem PİŞKİN, Tevfik Cem AKALIN, Faruk YAMANER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Fazla Kilo / Obezitenin Önlenmesinde ve Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesinde Hemşirenin Rolü Öz   PDF
SULTAN ESRA TEDİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı GENÇ ERİŞKİNLİKTE BAŞLAYAN OBEZİTENİN METABOLİK PARAMETRELERE ETKİSİ Öz   PDF
PINAR KELEŞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı GLUKAGON BENZERİ PEPTİD -1’İN SİNİR SİSTEMİ VE İŞTAH KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF GLUCAGON LIKE PEPTID-1 ON NERVOUS SYSTEM AND APPETITE Öz   PDF
Hale Sayan Özaçmak, Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Lectin Stainning of Extensor Digitorum Longus Muscle Cell Membranes in Alloxan Diabetic Rats Öz   PDF
Nursel GÜL, Suna CEBESOY, Nesrin ÖZSOY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Microalbuminuria Prevalence In Turkish Type 2 Diabetics Without Known Albuminuria: Results of The Developing Education on Microalbuminuria for Awareness of Renal and Cardiovascular Risks in Diabetes Study Öz   PDF (English)
Mehmet Temel Yılmaz, Taner BAYRAKTAROĞLU, Faruk Kutlutürk, Şehnaz Karadeniz, Mehmet Sargın
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı pHis 317 Pro MUTASYONU SAPTANMIŞ MODY TİP 2 OLGUSU Öz   PDF
Doğan Nasır Birinci, Özge Timur, Aykut Turhan, Murat Filiz, Tuğba Kiper
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Relationship of Potential İnflammatory Markers Namely Neutrophile Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio with The Severity of Obstructive Sleep Apnea Öz   PDF
Oğuz Dikbaş, Nilgün Erten, Fatma Küçüker, Özge Yılmaz Akşehirli
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Sosyal İletişim Ağ Kullanımının Adölesan Dönem Diyabet Hastalarında Tedavi Yönetimi Üzerine Etkileri Öz   PDF
Başak DELİKANLI ÇORAKÇI, Muammer Bilici, Yasin Öztürk, Taner Bayraktaroğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı The Effects Of Weight Loss On An Obese Adolescent: A Case Report Öz   PDF (English)
SERPİL ÇEÇEN, Aliye Tuğba Bahadır, Şule Bulur
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Türkiye’de Yayılış Gösteren Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler Öz   PDF
Yasin Hazer, Ayşe Ceylan Hamamcıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Üçüncü Basamak Bir Hastaneye Başvuran Riskli Popülasyonda Oral Glukoz Tolerans Testi ile Diabetes Mellitus ve Prediyabet Prevelansının Tespiti Öz   PDF
Safiye Çatalçam, Ebru Boz Uzaldı, Dilek Karakaya Arpacı, Muammer Bilici, Taner Bayraktaroğlu
 
Toplam 21 ögeden 1 - 21 arası