Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı 11 Β –HİDROKSİSTEROİD DEHİDROGENAZ ENZİMİ VE OBEZİTE THE 11 Β -HYDROXYSTEROİD DEHYDROGENASE ENZYME AND OBESİTY Öz   PDF
Sevil Uygun İlikhan, Taner Bayraktarıoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Adölesanların Kilo Yönetiminde 5210 Beslenme Yönetimi Programının Etkisi Öz   PDF
Emine Ekici, Ayşe Yıldız
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Alterations of Thyroid Functions In Obesity: Is There Any Impact of Co-Existence of Type 2 Diabetes Mellitus? Öz   PDF
Ömercan Topaloğlu, Fatih Sümer, Sedat Çetin, Saim Yoloğlu, Cüneyt Kayaalp, İbrahim Şahin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Bariatrik Cerrahi Sonrası Gözardı Edilen Antite: Wernicke Ensefalopatisi Öz   PDF
Handan Akar, Bilge Piri Cinar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Barsak Mikrobiyotasının İnsülin Dirençi, Diabetes Mellitus ve Obezite ile İlişkisi Öz   PDF
İlhan Yetkin, Neslihan Kayahan Satış, Hasan Satış
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE AİT OBEZİTE VE DIABETES MELLITUS KONULU YAYINLAR Öz   PDF
Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Cerrahi İle Hızlı Düzelme Gösteren Nadir Bir Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi Sebebi: Obezite Cerrahisi Öz   PDF
Çağdaş Balcı, Dinçay Uluç, Ülkü Meral, Handan Işın Özışık Karaman
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Diabetik Sıçanlarda Melatonin Uygulamasının Karaciğer, Böbrek, Mide, Pankreas ve Göz Dokularında Oksidatif Stres Üzerine Etkisi Öz   PDF
Meryem Ergenç, Salim Özenoğlu, İnci Turan, Veysel Haktan Özaçmak, Hale Sayan Özaçmak
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı DİSPEPTİK TİP 2 DIABETES MELLITUS'LU OLGULARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ VE GASTRİK HİSTOPATOLOJİ BULGULARI İLE HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN METABOLİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Taner BAYRAKTAROĞLU, Can DAVUTOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsulin Öz   PDF
Narimana İmanova
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabetik El Komplikasyonu Gelişen Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonların Birlikte Olduğu Bir Tip 2 Diyabet Olgusu Öz   PDF
Fatih KUZU, İlker Öz, Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Diyabetli gebelerde sürekli subkutan insülin infüzyon tedavisi Öz   PDF
ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR, VİLDAN ÖZKAN DERVİŞ, ŞEVKİ ÇETİNKALP
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Diyabette Oksidatif Stres ve Antioksidanların Rolü Öz   PDF
AYSE CEYLAN HAMAMCIOGLU
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Effects of Twenty-Four Weeks Training on Insulin Resistance Parameters and Metabolic Profiles in Adolescent Wrestlers Öz   PDF
Mustafa GÜMÜŞ, Taner BAYRAKTAROĞLU, İbrahim Etem PİŞKİN, Tevfik Cem AKALIN, Faruk YAMANER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Evaluation of ganglion cell-inner plexiform and retinal nerve fiber layer thicknesses in obese children and their associations with obesity severity and duration Öz   PDF
Aylin TENLİK, Ali Ender KULAK, Emre GÜLER, Yüksel TOTAN, Fatma Betül TOPAĞAÇ, Mehmet BOYRAZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Fazla Kilo / Obezitenin Önlenmesinde ve Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesinde Hemşirenin Rolü Öz   PDF
SULTAN ESRA TEDİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı GENÇ ERİŞKİNLİKTE BAŞLAYAN OBEZİTENİN METABOLİK PARAMETRELERE ETKİSİ Öz   PDF
PINAR KELEŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı GESTASYONEL DİYABETTE GENETİK VE EPİGENETİK DEĞİŞİMLER Öz   PDF
Sevim KARAKAŞ ÇELİK, Ayşe Sebla YAMAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı GLUKAGON BENZERİ PEPTİD -1’İN SİNİR SİSTEMİ VE İŞTAH KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF GLUCAGON LIKE PEPTID-1 ON NERVOUS SYSTEM AND APPETITE Öz   PDF
Hale Sayan Özaçmak, Taner BAYRAKTAROĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı KANNABİNOİD RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ AM251 VE AM630’UN ANESTEZİ ALTINDAKİ SIÇANLARDA İSKEMİREPERFÜZYON İLE UYARILAN ARİTMİLER ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Salih Erdem, Ersöz Gonca
 
Cilt 1, Sayı 3 (2017) Lectin Stainning of Extensor Digitorum Longus Muscle Cell Membranes in Alloxan Diabetic Rats Öz   PDF
Nursel GÜL, Suna CEBESOY, Nesrin ÖZSOY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2018): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı Leptin ve Metabolik Düzenlemedeki Rolü Öz   PDF
Volkan Keleş, Kemal Büyükgüzel, Ender Büyükgüzel
 
Cilt 1, Sayı 2 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Ağustos Sayısı Microalbuminuria Prevalence In Turkish Type 2 Diabetics Without Known Albuminuria: Results of The Developing Education on Microalbuminuria for Awareness of Renal and Cardiovascular Risks in Diabetes Study Öz   PDF (English)
Mehmet Temel Yılmaz, Taner BAYRAKTAROĞLU, Faruk Kutlutürk, Şehnaz Karadeniz, Mehmet Sargın
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018) Obezite ve Dürtüsellik İlişkisinin Bir Grup Kadında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Merthan Tunay
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Nisan Sayısı pHis 317 Pro MUTASYONU SAPTANMIŞ MODY TİP 2 OLGUSU Öz   PDF
Doğan Nasır Birinci, Özge Timur, Aykut Turhan, Murat Filiz, Tuğba Kiper
 
Toplam 34 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>